3* Duiker

Overzicht lessen 2017-2018

 

Datum

Les N°

Naam les

Lesgever(s)

31-01-2018

Les 1

Structuur – organigram - materiaal

Patrick

07-02-2018

Les 2

Duikorganisatie

Wim

14-02-2018

Les 3

CPR (theorie & praktijk)

Billy

21-02-2018

Les 4

Duikfysica 1

Monique

28-02-2018

Les 5

Duikfysica 2

Jasper

07-03-2018

Les 6

Duikgeneeskunde 1

Marleen

14-03-2018

 

Geen theorie, wel training 

 

21-03-2018

Les 7

Duikgeneeskunde 2

Jasper

28-03-2018

 

Geen theorie, wel training (examen 1*D)

 

04-04-2018

 

Geen theorie, wel training (Paasvakantie)

 

11-04-2018

 

Geen theorie, wel training (Paasvakantie)

 

18-04-2018 

Les 8

Duikgeneeskunde 3

Jasper

25-04-2018

Les 9

Decompressietechnieken 1

Sepp

02-05-2018

Les 10

Decompressietechnieken 2

Monique

09-05-2018

Les 11

Decompressietechnieken 3

Yves

16-05-2018

Les 12

Fauna & herhaling

Billy, Yves & Sepp

23-05-2018

 

Examen

Billy, Yves & Sepp

30-05-2018

 

Caissonbezoek (OVB)

Walter

06-06-2018

 

Herexamen

Billy, Yves & Sepp

 
 

Belangrijk

 • De theorielessen starten telkens om 19.30u!
 • Zorg ervoor dat je voor de lessen "Decompressietechnieken" je eigen duikcomputer EN handleiding zeker meeneemt!
 • Je kan ENKEL aan de herkansing deelnemen nadat je hebt deelgenomen aan het examen!

Doelstellingen 3* Duiker

Volgens NELOS infomap editie 2017

Definitie: een 3* D moet in staat zijn “zelfstandig” te duiken. Hij moet tevens in staat zijn duiken te leiden die geen uitzonderlijke moeilijkheidsgraad hebben en de beperkingen hierbij kennen (vb. Geen duiken met volslagen beginnelingen). Hierbij moet hij alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, alle duikongevallen kunnen herkennen en er gepast op kunnen reageren.

Deze doelstellingen moeten minimum meegegeven worden tijdens de theorielessen. Je mag meer leerstof geven, meer informatie, … maar tijdens het examen mag je niet meer vragen dat dit. (minimum te kennen, maximum te examineren)

Lesinhoud 3* Duiker

Volgens NELOS infomap editie 2017

Duikorganisatie 

 • In staat zijn als duikleider een briefing te geven, voor de courante duiken in zijn regio.
 • De functie van hekkensluiter kunnen waarnemen.  
 • Inzicht hebben in de organisatie van een duik. 
 • Inzicht hebben in de organisatie van een duik met een boot.
 • Inzicht hebben in de organisatie van een duik in getijdenwaters (getijdenboekje).

Decompressietechnieken 1 

Definities 

IZ Definitie van: huidige duikdiepte, maximum duikdiepte, bodemtijd, vermoedelijke duikduur,  werkelijke duikduur, maximum duikduur.
TO  Nultijd.
IZ  Totale tijd om de oppervlakte te bereiken.
TO  Decompressietrappen.
TO  Trapdiepte.
TO  Traptijd.
IZ  Tussentijd.
TO  Stijgsnelheid.
TO  Niet-VliegTijd.
IZ  Desaturatietijd.

Bijzondere bepalingen 

TO  Multilevelduik.
TO  Gemengde decompressie.
IZ  Duikincident.
IZ  Duikcomputer in de foutmodus.
WE  Jojoduiken.
WE  ‘Deep stops’.
TO  Verliesprocedure.
TO  Trappen maken in zware zee of zware deining.
TO  Duiken met krachtinspanning.
IZ  Duiken bij koude.
IZ  ‘Blow-up’ en onderbreking der trappen.

Decompressietechnieken 2 

Bepaling enkelvoudige en successieve duik 

IZ  Definitie nultijdduik.
IZ  Definitie decompressieduik.
TO  Successief duiken met een duikcomputer.
TO  Reglement diep duiken.
IZ  ‘Deep stops’ en decompressiestops.

Primaire en back-updecompressiemiddelen 

TO  Veel voorkomende combinaties van primaire en back-updecompressiemiddelen.

Extra veiligheid 

TO  Veiligheidstrap.
TO  De computer zwaarder instellen.
TO  Uitduiken.
TO  De 12-meterprocedure.
IZ  De procedure 'deep stops'.

Decompressietechnieken 3 

Oefeningen 

IZ  Oefeningen op nultijden.
IZ  Oefeningen op de uitzonderingsregels.
IZ  Oefeningen op bijzondere omstandigheden.
IZ  Oefeningen op duikplanning.  

Duikgeneeskunde 1 

 • De mechanismen van de bloedsomloop en van de ademhaling in verband kunnen brengen met de duiksport.
 • Het mechanisme van de hyperventilatie kennen en begrijpen alsook de gevaren ervan.
 • Elementaire kennis bezitten van hyperoxie en het begrip 'snapdoos' kunnen toepassen (weten dat er een toxisch effect bestaat van O2 onder druk).
 • Het verschijnsel dronkenschap der diepte kennen en begrijpen; in staat zijn om symptomen en voortekenen tijdens de duik te onderscheiden en er gepast op te reageren.
 • Elementaire kennis bezitten van CO- en CO2-vergiftigingen.
 • De oorzaak van het buiten adem zijn kennen en de gepaste reacties vertonen.  
 • De principes van verdrinking kennen en begrijpen (uitgestelde verdrinking…)
 • De gevaren van de vrije duik kennen en begrijpen en weten hoe ze te voorkomen.

Zwembadproeven 3* Duiker

Volgens: NELOS infomap 2017