2* Duiker

Overzicht lessen 2018-2019

 

Datum

Les N°

Naam les

Lesgever(s)

09-01-2019

Les 1

Praktisch duiken

Marleen

16-01-2019

Les 2

Duikfysica 1

Nicolas

23-01-2019

 

Geen theorie, geen training (examen 4*D)

 

30-01-2019

Les 3

Duikfysica 2

Jasper

27-02-2019

Les 4

CPR (theorie & praktijk)

Billy

06-03-2019

 

Geen theorie, wel training (Krokusvakantie)

 

13-03-2019

 

Geen theorie, wel training

 

20-03-2019

Les 5

Organigram – materiaal – fauna

Kevin

27-03-2019

 

Geen theorie, wel training (examen 1*D)

 

03-04-2019

Les 6

Duikgeneeskunde 1

Patrick

10-04-2019

 

Geen theorie, wel training (Paasvakantie)

 

17-04-2019

 

Geen theorie, wel training (Paasvakantie)

 

24-04-2019 

Les 7 

Duikgeneeskunde 2

Jasper

01-05-2019

 

Geen theorie, geen training (1 mei)

 

08-05-2019

Les 8

Duikgeneeskunde 3

Yves

15-05-2019

Les 9

Decompressietechnieken 1

Annemie

22-05-2019

Les 10

Decompressietechnieken 2

Sepp

05-06-2019

Les 11 

Herhaling

Patrick & Kevin

12-06-2019

 

Examen

Patrick & Kevin

19-06-2018

 

Herexamen

Patrick & Kevin

 

 

 

Belangrijk

 • De theorielessen starten telkens om 19.30u!
 • Zorg ervoor dat je voor de lessen "Decompressietechnieken" je eigen duikcomputer EN handleiding zeker meeneemt!
 • Je kan ENKEL aan de herkansing deelnemen nadat je hebt deelgenomen aan het examen!

Doelstellingen 2* Duiker

Volgens NELOS infomap 2017

Definitie: een 2* D heeft enige onderwater ervaring opgedaan. Hij moet in staat zijn om onder leiding van een ervaren duiker recreatieve duiken te maken. Hij moet kunnen functioneren volgens het buddy-systeem van CMAS. Hij moet als duikleider kunnen functioneren bij eenvoudige duiken en de beperkingen hierbij kennen. Hij moet daarbij in staat zijn om manifeste duikongevallen te herkennen en er adequaat op te reageren.

Deze doelstellingen moeten minimum meegegeven worden tijdens de theorielessen. Je mag meer leerstof geven, meer informatie, … maar tijdens het examen mag je niet meer vragen dat dit. (minimum te kennen, maximum te examineren)

Lesinhoud 2* Duiker

Volgens NELOS infomap 2017

Praktisch duiken  

 • De verplichte duiktekens (CMAS) kunnen toepassen.
 • Weten hoe zich te gedragen tijdens de duik (vb. Op reserve gaan, verlies van de ploeg, plaats in de ploeg).
 • Weten wat de functies van hekkensluiter zijn.
 • Duikleidingen kennen en kunnen voor eenvoudige duiken:briefing-duikplanning-duik-debriefing.
 • Maximum duikdieptes kennen.

Decompressie technieken 2  

Extra veiligheid  

IZ  Veiligheidstrap.  
IZ  De computer zwaarder instellen.  
IZ  Uitduiken.  
IZ  De 12-meterprocedure.

Oefeningen

IZ  Oefeningen op nultijden.  
IZ  Oefeningen op de uitzonderingsregels.  
IZ  Oefeningen op bijzondere omstandigheden.  
IZ  Oefeningen op duikplanning.  

Duikfysica 1  

 • De samenstelling van lucht kennen (percentages zuurstof, stikstof).
 • De kennis bezitten van het begrip druk: eenheid (bar); soorten (hydrostatische/atmosferische/absolute/relatieve).
 • Wet van Pascal
 • Elementaire kennis bezitten van de wet van Archimedes en zijn praktische toepassing ervan in de duiksport.

Duikfysica 2  

 • Elementaire kennis bezitten van de wet van Boyle & Mariotte en de toepassingen ervan in de duiksport
 • Kennis hebben van de invloed van de druk op het oplossen van gassen in vloeistoffen. (wet van Henry)
 • Weten dat er uitfiltering van kleuren is in water en dat alle objecten groter en dichterbij lijken dan zij zijn.
 • Weten dat men onder water de richting van waaruit een geluid komt niet kan bepalen.
 • Het gemiddelde luchtverbruik kunnen berekenen

Structuur – organigram – materiaal  

 • Een elementair inzicht hebben in de structuur en de brevetten van de federatie (2 liga's). Hij moet  bovendien de belangrijkste voordelen van de aansluiting bij een club, aangesloten bij de liga, kennen  (verzekering/CMAS-erkenning van de brevetten, e.d.).  
 • Grondige kennis bezitten van de vereisten die aan het basismateriaal worden gesteld. ( ABC uitrusting)
 • De belangrijkste vermeldingen op de duiktoestellen en de wettelijke bepalingen kennen.
 • Praktisch gebruik en onderhoud van het courante duikmateriaal kennen (ademautomaat, dieptemeter, trimvest, kompas, kranen, lamp, duikpak, manometer) enz.  

Geneeskunde 1  

 • Noties hebben van het mechanisme van de bloedsomloop.
 • Noties hebben van de manier waarop de ademhaling tot stand komt.
 • Het hyperventilatiemechanisme en de gevaren ervan kennen en begrijpen
 • Het principe van “dronkenschap der diepte”(stikstofnarcose) kennen, in staat zijn om de symptomen te kunnen herkennen en er gepast op kunnen reageren.
 • Oorzaken en symptomen van het buiten adem zijn kennen ener gepast op kunnen reageren.
 • De gevaren van de vrije duik kennen en weten hoe ze te voorkomen.

Geneeskunde 3  

 • Het mechanisme en de oorzaken van het decompressieongeval kennen; de symptomen herkennen (zonder meer) en de levensnoodzakelijke acties kunnen ondernemen.
 • De risicofactoren van het decompressieongeval kennen.

Zwembadproeven 2* Duiker

Volgens: NELOS infomap 2017